De bekendste kunststromen

Kunst heeft altijd al bestaan door de eeuwen heen. Van de vroegste tekeningen in grotten en holwoningen tot nu in de 21ste eeuw. Toch blijft het ene kunstwerk wat langer hangen dan het andere en daarom is de ene kunststroom ook bekender dan de andere. Hierna volgt een overzicht van de bekendste kunststromen.

kunststromingen verzameld

Barok

Wanneer we denken aan klassieke schilderkunst, dan denken we in feite dikwijls aan de Barok die niet toevallig de eerste in de rij van bekendste kunststromen is. De barok vierde hoogtij in de 17de eeuw, maar vandaag kennen we nog alle grote namen zoals Rembrand, Rubens, Van Dijck, Vermeer en Breugel.

Impressionisme

Het impressionisme luidde een belangrijke verandering in op het gebied van de schilderkunst. Voor het eerst namen kunstschilders een beetje afstand van de werkelijkheid en begonnen de lijnen te vervagen. Het impressionisme ontstond in het Frankrijk van de 19de eeuw en bracht kunstenaars zoals Cézanne, Monet, Degas en Renoir voort. Zonder twijfel is dit een van de bekendste kunststromen.

Expressionisme

Het expressionisme kan het best omschreven worden als de logische opvolger van het impressionisme. Het vervagen van de contouren ontwikkelde zich verder. Penseelstreken werden niet langer lijnen, maar eerder korte stukjes die steeds korter werden tot er slechts stippen overbleven. Deze kunststroming beleefde zijn hoogtepunt in de 20ste eeuw met Appel, Munch, Schiele, Ensor en vele anderen, maar werd eigenlijk al ingeleid door Vincent Van Gogh.

Surrealisme

Het surrealisme ontstond in de jaren 20 van de 20ste eeuw. Kunstwerken worden steeds meer abstract van vormgeving. Wanneer de vormgeving realistisch blijft, dan worden vaak droombeelden afgebeeld die sterk afwijken van de realiteit. Hierbij kunnen we denken aan Magritte of in Nederland aan Willem Wagenaar, Willem den Broeder of Willem van Leusden. Dit is zeer zeker een van de bekendste kunststromen van de 20ste eeuw.

Kubisme

Het woord zegt het zelf al. Bij het kubisme ziet alles er een beetje vierkant uit. De kunstenaars analyseren de werkelijkheid en delen wat ze zien als het ware op in geometrische figuren zoals vierkanten, kubussen, kegels en bollen. Alles wordt hierbij vereenvoudigd en herleid tot deze geometrische vlakken. Bekende vertegenwoordigers zijn Picasso, Fernand Léger en Juan Gris. Vanwege de geheel nieuwe kijk op de werkelijkheid is dit een van de bekendste kunststromen.

Pop-Art

popartBij Pop-Art denken we vooral aan Andy Warhol. Alledaagse objecten werden hierbij als kunst weergegeven. We denken hierbij aan soepblikken, maar ook aan sterren zoals Marilyn Monroe. De zwarte lijnen zoals in een stripverhaal zijn hierbij belangrijk. In Nederland denken we dan aan Reinier Lucassen die Donald Duck schilderde. Dit is een van de bekendste kunststromen die vooral door de vrolijke stijl nog lang geliefd zal blijven.

Add a Comment

Your email address will not be published.